วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ความเป็นของคลินิกฝังเข็ม รพ.รร.จปร.


การบริการฝังเข็ม รพ।รร।จปร. เริ่มตั้งแต่ เม.ย.51 โดยครั้งแรกมีเตียงให้บริการ 2 เตียง ต่อมาเพิ่มเป็น 6 เตียง หลังจากนั้นตั้งเป็นคลินิกฝังเข็มขนาด 30 เตียง ในเดือน มิ.ย.51 ที่ชั้น4 ของ รพ.รร.จปร. โดยมีนายแพทย์ที่ให้การรักษาประจำอยู่ 2 นาย ได้แก่ พันเอก นายแพทย์ ภคเดชน์ มหัจฉริยวงศ์ จบการอบรมหลักสูตรฝังเข็มจากกรมแพทย์ทหารบก และมหาวิทยาลัยเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ พันเอก นายแพทย์ ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ จบการอบรมหลักสูตรฝังเข็มจากกระทรวงสาธารณสุข

บุคลากรประจำคลินิกฝังเข็ม รพ.รร.จปร.พันเอก ภคเดชน์ มหัจฉริยวงศ์

พันเอก ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ
จ่าสิบเอกหญิง บุญรอด นุชอำพันธ์

นางเฟื่องฟ้า กิจเจา

ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาขั้นตอนมารับการบริการนัดฝังเข็ม (ผู้ป่วยรายใหม่)
ผู้ป่วยที่ไม่เคยมาฝังเข็ม ต้องการฝังเข็ม ต้องปรึกษากับแพทย์เป็นอันดับแรก เพราะแพทย์ต้องซักประวัติผู้ป่วยก่อนและให้แนวทางในการรักษา
1.ทำบัตรที่แผนกเวชระเบียน
2.ส่งพบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษา
3.แพทย์เห็นว่าฝังเข็มช่วยได้
4.ส่งมาตามนัด (พ.ภคเดชน์ จันทร์,พฤหัส ) ชั้น 4 จนทนัดและดูวันที่ผู้ป่วยสะดวก
(พ.ยรรยงค์ อังคาร,ศุกร์ ) แผนกตรวจโรค

ขั้นตอนการรับบริการฝังเข็ม (ผู้ป่วยนัด)
1.เสียบใบนัดที่หน้าห้องแผนกฝังเข็มและรับบัตรคิว
2.นั่งรอความความดันโลหิตและซักประวัติอาการป่วย
3.เปลี่ยนชุดและรอแพทย์ที่เตียง ตามหมายเลขคิว
4.แพทย์จะวินิจฉัยโรค ,กำหนดแผนการรักษา,จัดท่าให้ผู้ป่วย,ปักเข็ม,กระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้า,การถอนเข็ม
5.เสร็จจากการฝังเข็มแล้วเปลี่ยนชุดและรับใบนัดที่เคาน์เตอร์พยาบาล